دسته بندی فونت انگلیسی

--

⛓ دسته بندی فونت انگلیسی به روز رسانی شد.
🏷 برای دانلود فونت های انگلیسی اینجا کلیک کنید.

(https://irfont.ir/fonts-category/language/latin-fonts/)این مطلب رو با دوستاتون به #اشتراک بگذارید. از ایران فونت (http://irfont.ir/) ✏️ حمایت کنید. ‌

📦 (https://irfont.ir/fonts/digi-delband/) لینک ورود : 1 (https://plink.ir/UC3pz) 2 (https://isender.pro/url/GlAV) 3 (https://b2n.ir/j00321) 4 (https://yun.ir/llpg04) 5 (http://iwo.ir/latin) 6 (https://rizy.ir/70rnG) 7 (https://bit.ly/3xlRaAb) 8 (https://cutt.ly/EQvsTNq) 9 (http://shorturl.at/EHO59) 10

(https://rb.gy/aeqeow)「@iranfont@fontgap

https://telegra.ph/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-08-04

--

--

Moslem Mianaby